Mặt Dây Chuyền Trầm Hương Đức Quan Âm Tự Tại

Call for Price

  • Xuất Sứ Tốc Bông Khánh Hoà
  • Mùi thơm ngọt và mạnh, mùi thơm đặc trưng của trầm Việt Nam
  • Chạm khắc tinh tế

Out of stock

Reviews (0)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mặt Dây Chuyền Trầm Hương Đức Quan Âm Tự Tại”

sản phẩm ưu đãi